Za 4 měsíce do první třídy

Za pouhé čtyři měsíce se pro malé předškoláčky začne nová kapitola, která přinese změny a nové vzrušení. Většina z nich už se nemůže dočkat, až poprvé pověsí aktovku přes rameno, pozná nové kamarády a setká se s novou paní učitelkou. Pro některé rodiče může být překvapením, jak velkou proměnou jejich děťátko projde.

 

ZMĚNA

Změna je to skutečně významná. Mění se organizace jejich dne, jejich návyky a nové povinnosti čekají na každém rohu. Ale změna se dotkne i rodičů, kteří se budou muset přizpůsobit novému režimu a nové roli, kterou jejich dítě začne ve škole zastávat.

 

Je důležité být trpělivým, poskytovat podporu a otevřeně komunikovat.

Také empatie, klid a schopnost naslouchat nejen slovům, ale i neverbálním signálům dítěte je nade vše.

 

DOVEDNOSTI

Aby předškoláček byl připraven na školní docházku, měl by ovládat určité dovednosti, které mu budou pomáhat na nové cestě. Ty dovednosti určují jeho školní zralost.

 

Co je to ŠKOLNÍ ZRALOST?

Jedná se o úroveň rozvoje, která umožňuje dítěti úspěšně zvládat školní povinnosti.

Jsou to: mentální, fyzické a sociálně-emocionální dovednosti, které jsou klíčové pro úspěšný start v první třídě.

 

Chtěla bych Vás seznámit s konkrétními oblastmi.

 

DOVEDNOSTI PRVŇÁČKA V MENTÁLNÍ OBLASTI:

Dítě se orientuje ve všech základních pojmech.

 

 • zná své jméno a příjmení, bydliště
 • zná svou nejbližší rodinu
 • zná běžné názvy zvířat, rostlin, stromů, pokrmů
 • pozná základní geometrické tvary, barvy
 • pojmenuje roční období podle počasí (např.je teplo, proto je léto….)
 • orientuje se v čase (zítra, dnes, pozítří) a v prostoru (před, mezi, za)
 • dodržuje pravidla – respektuje zákazy a příkazy
 • dítě má početní představivost.
 • umí vyjmenovat číselnou řadu do 10
 • ukáže počet na prstech do 5 a má představu o konkrétním množství
 • dokáže říct, kde je víc a kde je méně
 • dítě ovládá svou řeč.
 • samostatně vypráví pohádku nebo nějaký zážitek
 • dovede komunikovat s jinou osobou a rozhovoru na dané téma, o svých pocitech, myšlenkách, představách
 • odpovídá na otázky
 • vyjadřuje se srozumitelně
 • dítě zazpívá písničku.

 

Pokud dítě nemá rozvinutou konkrétní dovednost, má ještě nějaké nedostatky, nevadí, ještě je čas podpořit jeho citlivá místa pomocí her, aktivit a rad, které najdete ZDE

© 2021 Instantnistesti.cz